beats by dre cheap

Alija r.a. je mušica?

U Kur'anu postoji ajet (sura Beqara, 26. ajet):

"Allah se ne ustručava da za primjer navede mušicu ni ono veće od nje; oni koji vjeruju – ta oni znaju da je to Istina od Gospodara njihova; a oni koji ne vjeruju – govore: "Šta to Allah hoće sa ovim primjerom?" Tim On mnoge u zabludi ostavlja, a mnogima na pravi put ukazuje; ali, u zabludi ostavlja samo velike grešnike"

Pogledajte šta jedan od najvećih šiitskih autoriteta kaže o ovom ajetu u svojoj knjizi "The Tafseer of Al-Qummi" (Komentar Kur'ana od Al-Qummija).

On potvrđuje da je spomenuta mušica - Alija r.a., a "ono veće od nje" je Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi we sellem.

Zaista nevjerovatno.

Autor knjige: Abil Hasan Ali ibn Ebraaheem, Al Qummi.
Izdavač: Al a'alamy print press, Beirut, Lebanon.

Evo knjige i teksta u kojem autor potvrđuje ovo gore:

sijje-i-ajet-o-musici

Razotkrivanje šiizma (šijja)
http://siizam.blogger.ba
06/07/2009 23:02